START

Gårdsbutiken kommer vara öppen vid följande tillfällen under sommaren 2019:


Lördagen den 3/8,  lördagen den 31/8 och lördagen den 28/9, se event på vår facebooksida för mer information


www.facebook.com/GardtjarnsGard/ 


 

 

Vill du se mer från gården så är Instagram också bra!

@gardtjarnsgard