Om oss

Telefon: 0702371955 eller 076 801 94 91


Mejl: info@gardtjarnsgard.se


Postadress: Gårdtjärn 235, 86025 KOVLAND

Ekologisk grönsaksodling om 1,5 hektar i Gårdtjärn med uppstart 2017.

Ett mejeri med uppstart våren 2018.

Lammproduktion med uppstart 2015.

 

Odlar 10 hektar gräs/spannmål ekologiskt.

 

Certifieras av Kiwa.

 

Gården ekologisk sedan 2009.

 

Drivs av Amanda Alskog och Magnus Jakobsson.

 

Säljer grönsaker via andelsjordbruk och i gårdsbutik samt till skolor i gårdens närhet.

 

 

Föder upp icke-ekologiska gräsbeteslamm. Lammkött från Gårdtjärns Gård är inte ekologiskt certifierat men djuren äter bara ekologiskt grovfoder och går på bete så många dagar om året som möjligt. Vintertid har djuren tillgång till utevistelse.